Caser

​Mølbak Landinspektører A/S er de første og blant de beste Mobile Mapping-spesialistene i Danmark, og vi har lang erfaring med vei-, bygge- og infrastrukturoppdrag for næringsliv, stat og kommuner. Her er noen av alle prosjektene med Mobile Mapping som vi har utført:​

OPPMÅLING AV DET DANSKE JERNBANENETTET

Mølbak Landinspektører A/S har vunnet en rammeavtale for laserskanning og landmåling, fra Banedanmarks Anlægsdivision. Oppdraget omfatter digitalisering, automatisering og levering av et fullstendig bilde av Banedanmarks totale jernbanenett, ved hjelp av Mobile Mapping. ​​

REGISTRERING AV TILSTANDEN FOR 2.200 KM VEI

Mølbak Landinspektører A/S har målt opp, registrert og analysert cirka 2.200 km vei i Sveits, for delstaten Bern. Resultatet var et omfattende datasett med punktskyer, 360-graders bilder, beregning av alt inventar i veinettet samt detaljerte terrengmodeller beregnet for bruk ved analyser og vedlikehold av de oppmålte veiene.​

VEIPROSJEKTERING AV ANLEGG TIL SYKKELSTI

For Kalundborg Kommune i Danmark har Mølbak Landinspektører målt opp i alt 17 km hoved- og sideveier. Oppmålingen skulle danne grunnlaget for skisse- og detaljprosjektering i forbindelse med byggingen av en ny sykkelsti i kommunen. Oppdraget omfattet bl.a. digitalisering av vei, vei-utstyr og gjerder/bygningsfasader av hele traséen.​

OPPMÅLING AV TUNNEL FOR TRAFIKVERKET

Mølbak Landinspektører A/S har bidradd med ekspertise til et stort tunnelprosjekt i Stockholm, for det svenske Trafikverket. Målet var å dokumentere frihøyden til Södra Länken-tunnelen og kontrollere tilstanden til den 15 år gamle konstruksjonen. Prosjektet omfattet Mobile Mapping av 17,5 km tunneler, beregning og utjevning av punktsky samt digitalisering og beregning av frittromsprofil.​

OPPMÅLING AV MOTORVEI I SVERIGE

Mølbak Landinspektører A/S har bidradd til oppmåling av motorveien mellom Södertälje sør for Stockholm, og Jönköping i Sverige, for det svenske Trafikverket. Oppmålingen omfattet 179 km vei inklusive punktsky og høyoppløste bilder, digitalisering / detaljutsnitt av vei/veiutstyr (veistrekninger og trafikkbarrierer) og referanselinjer samt prosjektering og analyse av frittromsprofil.​

OPPMÅLING I AALBORG

I forbindelse med anlegget av Aalborgs nye Plusbus-rute, en 14 km lang miljøvennlig høyklasse-bussforbindelse, har Mølbak Landinspektører A/S målt opp prosjekteringsgrunnlaget med Mobile Mapping. Prosjektet omfattet fikspunktetablering og tradisjonell landmåling, digitalisering/ detaljutsnitt av CAD-prosjekteringsgrunnlag og etablering av 2 cm DTM.​

OM OS

Mølbak Landinspektører A/S har mange års erfaring med en lang række ydelser inden for landinspektørforretning bl.a. opmåling og afsætning, udstykning, arealerhvervelse og rettigheder, byudvikling, kystsikring og digitale kortløsninger. Kort sagt kan vi som en af landets førende landinspektør-virksomheder hjælpe dig med alt fra rådgivning til teknisk landmåling, og uanset din opgave kan du derfor trygt vælge os som din landinspektør. 

FIND DET DU SØGER

KONTAKT OS

Mølbak Landinspektører A/S

Ledreborg Allé 130A

​4000 Roskilde, Danmark

Telefon: +45 70 20 08 83

E-mail: molbak@molbak.dk
CVR: 25483839​

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.