logo-mobil

​2. februar 2024

Mølbak Landinspektører A/S bidrager til realisering af den politiske aftale Infrastrukturplan 2035​

Vejdirektoratet har valgt Mølbak Landinspektører A/S som leverandør af al landmåling i Norddanmark på en 4-årig rammeaftale, der strækker sig fra 2024 til 2027. Opmålingsarbejdet er en vigtig del af realiseringen af den politiske aftale Infrastrukturplan 2035. Med rammeaftalen bliver Mølbak Landinspektører A/S ansvarlig for alle opmålinger af veje, cykelstier, broer, bygninger mv. samt afsætninger til nye vejanlæg og bygværker i Norddanmark. Opgaverne løses med såvel traditionel opmåling som laserscanning og droneopmåling.

I øjeblikket er vores dygtige medarbejdere travlt optaget af opmåling af vandløb og vejstrækninger mellem Herning og Ringkøbing som en del af aftalen. Opgaven inkluderer en bred vifte af opmålinger af bl.a. kronekant, vandspejl, vandløbsprofiler, vandløbsmidte, sideløb og grøfter i vandløb samt kørebanekanter, kørebaneafmærkning, indkørselsforhold, kantsten og grøfter på vejene.

Mølbak Landinspektører A/S har omfattende erfaring fra tilsvarende rammeaftaler med store infrastrukturejere som Banedanmark og Hovedstadens Letbane, hvor vi leverer landmålingsydelser i fuld overensstemmelse med ydelsespaletten til Vejdirektoratet. Vi er stolte af, at nu også Vejdirektoratet har betroet Mølbak Landinspektører A/S en stor og vigtig landmålingsopgave, og vi ser frem til at bidrage til realiseringen af Infrastrukturplan 2035.

VIL DU VIDE MERE?

Er du interesseret i at høre mere om vores rammeaftale med Vejdirektoratet, er du velkommen til at kontakte områdechef i Laserscanning og projektleder på rammeaftalen Lone Søndergaard Hendriksen på tel: + 45 29 10 39 41 eller e-mail lsh@molbak.dk.​