logo-mobil

12. juli 2021

Mølbak Landinspektører A/S optaget på HOFORs kvalifikationsordning

​Mølbak Landinspektører A/S er blevet optaget på Hovedstadens Forsyningsselskabs (HOFOR) kvalifikationsordning til en lang række ydelser. HOFOR er  bl.a. ansvarlig for Hovedstadens indvinding af grundvand til fremstilling af drikkevand. Selskabet står også for levering af fjernvarme, afledning af spildevand og regnvand på forsvarlige og miljømæssige betingelser, for forsyningsledninger på offentlige arealer og for levering af bygas. 

Mølbak Landinspektører A/S glæder sig over at være optaget på kvalifikationsordningen, hvor vi kan levere ydelser omfattende:

  • ​Rådgivning og tinglysningsekspeditioner
  • Screening af matrikeldata og servitutmateriale
  • Oprettelse af bygninger på lejet grund
  • Opdeling af ejerlejligheder og matrikulære forandringer som udstykning, arealoverførsel, sammenlægning mv.
  • Situationsplaner og skelfastlæggelse, herunder indmåling og afsætning af matrikelskel
  • Landinspektørrelateret rådgivning om f.eks. ejendomsret og vejret