logo-mobil

18. marts 2020

Mølbak Landinspektører A/S skal sikre areal- og rettighedsforhold i forbindelse med skybrudstunneler i København

Mølbak Landinspektører A/S har fået tildelt en opgave som rådgiver for Københavns Kommune i forbindelse med ekspropriation mm. forud for HOFORs, Novasfos' og Frederiksberg Forsynings etablering af skybrudstunneler ved Svanemøllen, Kalvebod og Valby. Under forudsætning af endelig politisk vedtagelse af de tre skybrudstunneler vil opgaven strække sig over perioden 2020-2025, og indebære, at Mølbak skal bistå kommunen (ekspropriationsmyndigheden) med bl.a. tilrettelæggelse og gennemførelse af ekspropriationsprocessen, kvalitetssikring af ekspropriations-materiale udarbejdet af de tre forsyningsselskaber (anlægsmyndighederne) samt evt. efterfølgende matrikulær og tingbogsmæssig berigtigelse af anlæggene.

Etablering af de tre tunneler er sammen med en række andre klimasikringsløsninger nødvendige for at kunne realisere Københavns Kommunes Skybrudsplan. I den forbindelse skal de nødvendige arealer og rettigheder sikres til såvel anlægsfasen som driftsfasen, herunder permanent arealerhvervelse til f.eks. skakte.


​De berørte ejendomme kan f.eks. blive pålagt restriktioner vedrørende fremtidige muligheder for udgravning og belastning ligesom de kan blive pålagt restriktioner vedrørende midlertidige rådighedsindskrænkninger om arbejdsarealer, adgangsveje mm. i anlægsperioden.

”Vi er stolte over, at vi skal udføre denne opgave, og vi ser store udviklings-muligheder i forhold til fremtidige opgaver med sikring af de nødvendige arealer og rettigheder til klimatilpasningsanlæg. Det er en strategisk vigtig opgave for Mølbak, idet skybrudstunnelerne i København er Danmarks p.t. største og mest komplekse klimatilpasnings- og skybrudsanlæg, som styrker vores kompetencer på klimaområdet, hvor vi forventer flere areal- og rettighedsopgaver for kommuner og forsyningsselskaber m.fl.”, siger jurist og områdechef for Areal & Rettigheder i Mølbak Landinspektører A/S, Casper Thybo, der skal være projektleder på opgaven.

Seniorprojektleder Karsten L. Willeberg-Nielsen, der skal være Mølbak Landinspektørers A/S's faglige leder på opgaven, supplerer: ”I opgaveløsningen vil vi trække på vores erfaringer fra kommunale ekspropriationer, hvor vi er vant til at forberede, tilrettelægge og gennemføre ekspropriationer til f.eks. veje, stier, spildevandsanlæg, regnvandsbassiner og stormflodssikringsanlæg. Denne opgave er særlig interessant, fordi vores erfaringer fra kommunale ekspropriationer skal kombineres med vores mangeårige erfaringer fra statslige ekspropriationer til bl.a. Metro Cityringen

FAKTA OM SKYBRUDSTUNNELER I KØBENHAVN

Det forventes, at der kommer mindst fem skybrudstunneler i Københavns Kommune. Derudover er to tunneler stadig uafklarede, det drejer sig om Vester Voldgade og i området fra Skt. Jørgens Sø til Bispeengbuen.​

STATUS PÅ DE BESLUTTEDE FEM TUNNELER ER:

  • ​Østerbro: 850 meter, færdiggjort.
  • Strandboulevarden: Cirka 1,1 km. lang, forventes færdig i 2021.
  • Kalvebod Brygge: Cirka 1,3 km. lang, forventes færdig i 2025.
  • Valby: Cirka 1,5 km. lang, projektet er stadig i analysefasen. Forventes færdig i 2025.
  • Svanemøllen: Cirka 7,5 km. lang, forventes færdig i 2027.

​​​​Kilde: Klimatilpasningsredegørelsen 2019, Københavns Kommune

​​