logo-mobil

24. marts 2022​

Mølbak Landinspektører A/S vinder opgave for Københavns Universitet

I løbet af marts og april 2022 skal Mølbak Landinspektører A/S opdatere det eksisterende tegningsmateriale til en 3D-model for Niels Bohr Institutet på Blegdamsvej i København. Mølbak bistår således med at opdatere det eksisterende tegningsmateriale og foretage indvendige og udvendige opmålinger af bygningerne som grundlag for udarbejdelse af den digitale 3D-model.

3D-Modellen kommer til at danne projekteringsgrundlag af fremtidige indretnings- og vedligeholdelsesopgaver på instituttet. Det er et vigtigt redskab til at understøtte København Universitets ønske om, at instituttets historiske bygningsrammer indvendigt kan ombygges til tidssvarende faciliteter for excellent forskning og undervisning, og udvendigt til for blandt andet at skabe niveaufri adgang og integrere tekniske anlæg til det eksisterende udvendige bygningsudtryk.

Niels Bohr Institutet, der blev indviet af professor Niels Bohr i 1921, repræsenterer et bredt spektrum af fysikkens områder. Det rummer desuden cirka 430 forskere og 500 studerende, hvilket betyder, at Instituttet er et samlingssted for videnskabsfolk og et centrum for videnskabeligt arbejde.