logo-mobil

14. februar 2022​

Mølbak Landinspektører A/S vinder rammeaftale med landets største kommune​

​Mølbak Landinspektører A/S har igen vundet et åbent offentligt udbud – denne gang i Københavns Kommune. Rammeaftalen omfatter levering af en bred vifte af landinspektørydelser til alle forvaltninger og institutioner i Københavns Kommune.


”Vi glæder os over at have vundet udbuddet, især fordi aftalen dækker et bredt spektrum af landinspektørydelser, herunder ejendomsretlige og juridiske rådgivningsydelser. Opgaverne strækker sig også over matrikulære arbejder, tinglysningsarbejder og teknisk opmålings- og afsætningsarbejder”, siger direktør for Ejendomme Lars Gjøg Petersen.

Rammeaftalen indeholder derudover et konkret projekt, hvor Københavns Kommune skal opmåle mere end 3.200 kolonihaver. I den forbindelser har Mølbak Landinspektører A/S modtaget topkarakter for løsningsforslag for opmålingen. "Netop kolonihaver kan være vanskelige at opmåle på grund af tæt beliggenhed af bygningerne og vanskelige adgangsforhold. Det er et fokusområde, hvor vi kan bringe mange af vores kompetencer og teknologier i anvendelse til gavn for kunden", udtaler Lars Gjøg Petersen.

FLERSTRENGEDE OPGAVER

​De matrikulære arbejder i rammeaftalen drejer sig blandt andet om udstykning, arealoverførsel og sammenlægning. Ydermere bliver udskillelse og nedlæggelse af offentlig vej og ekspropriation og skelretablering en del af opgaverne. De tekniske ydelser omfatter opmåling og afsætning samt 3D scanning af bygninger, veje og anlæg, foruden kortlægning med f.eks. droner. Lars Gjøg Petersen siger i den forbindelse: ”I Mølbak Landinspektører A/S er vi særligt glade for at kunne præsentere Københavns Kommune for det nyeste digitale udstyr i form af mobile mapping og terrestrisk scanning. Herunder ikke mindst vores store viden og mange erfaringer for at bringe teknologien i anvendelse til gavn for Københavns Kommune”, siger Lars Gjøg Petersen.

VIL DU VIDE MERE?

Hvis du vil vide mere om Mølbak Landinspektører A/S' rammeaftale med Københavns Kommune eller vores forskellige ydelser, er du velkommen til at kontakte Lars Gjøg Petersen på tel: +45 40 73 85 15 eller e-mail lgp@molbak.dk.