logo-mobil

29. september 2020​

Mølbak Landinspektører A/S vinder stor rammeaftale for Banedammarks Anlægsdivision​

​Mølbak Landinspektører A/S har vundet en ny rammeaftale på laserscanning og landmåling for Banedanmarks Anlægsdivision. Valget af Mølbak Landinspektører A/S skal blandt andet sikre en styrket digitaliseret og automatiseret opmåling af den danske jernbaneinfrastruktur med brug af mobil laserscanning.

De kommende år skal Mølbak Landinspektører A/S, en af Danmarks største landinspektørvirksomheder, stå for opmåling af dele af jernbanenettet for Banedanmark med henblik på at optimere fornyelse af jernbanen samt udførelsen af nye anlægsprojekter.

Med den nye rammeaftale, der har en varighed på to år med mulighed for forlængelse på to gange et år, skal Mølbak Landinspektører A/S desuden bidrage til at digitalisere, automatisere og give et komplet billede af Banedanmarks totale net.

”Vi er rigtig glade for og stolte af, at vi er blevet valgt som rådgiver til opgaven, hvor vi blandt andet skal supportere Banedanmark med at digitalisere opmålingsarbejdet af jernbanen, der spiller en afgørende rolle i den kollektive trafik. Vi har store forventninger til samarbejdet, og glæder os til at komme i gang”, siger Jens Mølbak, administrerende direktør hos Mølbak Landinspektører A/S.

MOBILE LASERSCANNERE DIGITALISERER OPMÅLINGEN

Som en del af aftalen skal Mølbak Landinspektører A/S opmåle jernbane-infrastrukturen med mobile laserscannere, også kaldet mobile mapping, der er én af de vigtigste nye teknologier indenfor opmåling. Med laserscannere, dataindsamlingssensorer og 360-graders optiske kamerasystemer påmonteret en troljen kan Mølbak Landinspektører A/S scanne jernbanesporene og tilhørende infrastruktur med høj hastighed og millimeters nøjagtighed. aserscannerne måler nemlig millioner af punkter i sekundet, der kan omdannes til en visualisering af banestrækningen, som troljen kører forbi.

Det giver helt nye muligheder for at indsamle, udnytte, katalogisere og overvåge store datamængder på kort tid, som det aldrig ville være muligt at opnå med en manuel og traditionel opmåling, forklarer Jens Mølbak. Metoden er også anvendelig på veje og i bygge- og anlægsprojekter generelt.​​

”Med op til to millioner afstandsmålinger i sekundet får Banedanmark et meget præcist billede af det totale banenet, der gør det muligt at vurdere fritrumsprofiler, køreledninger, sporskifter, grøfter, skilte, perroner, sveller, skinner og meget andet langt mere effektivt og detaljeret end hidtil - og for færre ressourcer. Vores opgave bliver foruden selve opmålingen til CAD-projekteringsgrundlag at sikre, at de mange millioner datapunkter, der bliver indsamlet, struktureres, anvendes og automatiseres, så vi bidrager til at skabe en endnu mere effektiv fornyelse og udvikling af jernbanen med udgangspunkt i geospatiale data”.​​​

VELKENDT JERNBANEENTREPRENØR MED OMBORD

Til opgaven har Mølbak Landinspektører A/S allieret sig med Aarsleff Rail, der er specialiseret i infrastrukturprojekter på og omkring jernbanen. Blandt andet har Aarsleff Rail sikkerhedscertifikat til at køre med troljer uden for sporspærringer, hvilket betyder, at de omfattende mobile opmålinger af jernbanenettet kan udføres uden væsentlige gener for togtrafikken og uden fare for landmålerne.

”Hos Aarsleff Rail er vi specialiserede i infrastrukturopgaver i relationen til jernbanen. Vi ser derfor partnerskabet med Mølbak Landinspektører A/S som et godt match mellem vores årelange kendskab til jernbanen, dens indretning og Mølbak Landinspektørers erfaring med at opmåle og digitalisere. Det giver os nye muligheder for at få et totaloverblik over jernbanen og omgivelserne, der gør os endnu bedre i stand til at vurdere tilstanden, belastningen og deraf forudsige behovet for vedligeholdelse og fysiske inspektioner”, siger Thomas Mollerup, administrerende direktør hos Aarsleff Rail.​​