logo-mobil

30. august 2022​

Ny administrerende direktør i Mølbak Landinspektører A/S​

Jens Mølbak overlader roret til Katrine Jensen som ny administrerende direktør for Mølbak Landinspektører A/S, der dermed får det første medlem af direktionen uden baggrund som landinspektør. Jens Mølbak har dog ingen planer om at gå af borde men fortsætter fuldtid i virksomheden og som ny formand for dens bestyrelse.

​Mølbak Landinspektører A/S får ny administrerende direktør. Ejer og nu også bestyrelsesformand Jens Mølbak, der har varetaget den post fra han overtog virksomheden fra sin far i 1997, overgiver nu hvervet til Katrine Jensen. Hidtil har Katrine Jensen haft titlen som chef for Forretningsudvikling, siden hun kom til virksomheden for godt fire år siden fra Banedanmark.

Når Katrine Jensen nu indtræder i direktionen, i øvrigt som den første uden baggrund som landinspektør, vil den fortsat have tre medlemmer. De to øvrige direktører og medejere, Jesper Bach Stisen og Lars Gjøg Petersen, fortsætter begge ganske som hidtil i virksomheden. Præcis som Jens Mølbak også gør. Nyudnævnelsen af Katrine Jensen som administrerende direktør er dermed ikke ensbetydende med en afsked med Jens Mølbak men slet og ret en organisationsændring, hvor han samtidig overtager posten som bestyrelsesformand fra Peter Normann.​

"Jeg er på ingen måde på vej væk eller ved at gå ned i tid til et tidligt otium. Tværtimod. Jeg kører ufortrødent videre på fuld tid både i virksomheden og nu også som bestyrelsesformand men kan nu bruge min tid med fuldt fokus på vores kunder, udviklingsprojekter og bestyrelsesarbejde", siger Jens Mølbak og fortsætter:

"Med vores organisationsændring kommer Katrine i stedet for mig til at varetage den daglige drift og stå for ledelse, strategi samt udvikling af både medarbejdere og virksomheden. Dét, som hun ikke blot har de bedste kompetencer for, men også brænder for. Det er simpelthen et spørgsmål om, at vi får så optimal udnyttelse af vores ressourcer og kompetencer i Mølbak som muligt til at styrke vores markedstilstedeværelse samt fokus på udvikling af virksomheden."

Rette kompetencer på rette plads

Mølbak Landinspektører A/S tæller 120 medarbejdere, hvor af de 75 er ansat i Danmark. En stor del har base fra kontoret i København, men derudover har Mølbak Landinspektører A/S stadig hovedsæde i Roskilde samt kontorer i Køge, Næstved og Aalborg. Med medarbejdere spredt over flere lokationer er det afgørende for Katrine Jensen, at Mølbak Landinspektører A/S er en arbejdsplads for alle, hvor der er rum og mulighed for at udvikle sig i takt med virksomheden.

"Det er dét, jeg brænder for. At skabe værdi med ledelse og sørge for rammer, der gør det muligt for alle i virksomheden at have et arbejdsliv, som passer til det liv, de lever. Samtidig med at virksomheden præsterer på et højt niveau. Forretningsudvikling, strategi og ledelse har altid haft mit fokus både hos Mølbak og før som HR-chef i Banedanmark igennem 10 år. Og det vil fortsat være der, jeg skal bruge mine kompetencer. Internt. På ledelse, udvikling samt den daglige drift, mens Jens stadig er og bliver Mølbak Landinspektører A/S udadtil", siger Katrine Jensen og fortsætter:

"Det var Jens’ forslag, at jeg skulle være administrerende direktør i stedet for ham. Det krævede lidt tilløb/overvejelser fra min side, for Jens har jo alle årene været synonym med Mølbak. Men vi har fået sat et hold og fordelt opgaverne mellem os, så de virkelig passer til hver vores forskellige styrker og interesser – og dermed tilfører virksomheden allermest værdi."

For seks år siden gennemgik Mølbak Landinspektører A/S en lignende organisationsændring, da Jesper Bach Stisen indgik i direktionen med udnævnelsen til teknisk direktør og samtidig blev medejer af virksomheden. Med sin forfremmelse til administrerende direktør bliver Katrine Jensen ikke medejer. Siden den sidste organisationsændring i 2016 har Mølbak Landinspektører A/S vækstet med 90 %.

​​

Om Katrine Jensen, 45 år

  • Kom til Mølbak Landinspektører A/S i januar 2019 som chef for Forretningsudvikling.
  • Arbejdede 10 år som HR-chef inden for udvikling hos Banedanmark, hvor hun begyndte som studentermedhjælper.
  • Har siddet to år i bestyrelsen for Trafikverksskolan, Trafikverket (Sverige)
  • Hjælper som frivillig i Mødrehjælpen.
  • Uddannet Cand.Merc. fra CBS i 2005.

Om Mølbak Landinspektører A/S

Mølbak Landinspektører A/S er en af Danmarks største rådgivende landinspektørvirksomheder. Vi arbejder lokalt, nationalt og internationalt, og vi leverer rådgivning, løsninger og ydelser, der dækker alle facetter af landinspektørforretningen. Vi kan fx hjælpe med rådgivning i forbindelse med udvikling og planlægning af nye byområder samt med rådgivning i forbindelse med areal- og rettighedserhvervelse til lednings-, jernbane- eller vejanlæg. Derudover også registrering og opmåling fra bygge og anlægsprojekter, bygningsmodeller til store infrastruktur projekter med en bred vifte af teknologier samt datapræsentation og analyse.

Mølbak Landinspektører A/S er desuden Ledende Landinspektør for Statens Ekspropriationer til Banesager i hele landet. Som Ledende Landinspektør er vi ansvarlig for rådgivning i ekspropriationsprocesser samt matrikulære og tinglysningsmæssige berigtigelser.