logo-mobil

Sikring af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring drikkevandsboringer for vandværker​

Mølbak Landinspektører A/S har hjulpet Novafos, Kalundborg Forsyning, KLAR Forsyning i Køge Kommune, FORS i Lejre Kommune, Fløng Vandværk og Soderup Vandværk med at sikre BNBO mod anvendelse af pesticider m.m. Det sker gennem indgåelse af frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Vi bistår vandværker fra den indledende identifikation af de berørte ejendomme og ejer gennem forhandlingsprocessen og til den endelige tinglysning. Vi kan også bistå vandværker i taksationsprocessen, hvis det ikke er muligt at opnå frivillig aftale.

PROJEKTDETALJER

Kunde: Novafos, Kalundborg Forsyning, KLAR Forsyning, FORS, Fløng Vandværk og Soderup Vandværk

Periode: 2022 - Igangværende

Blandt vores ydelser:

  • Lodsejerforhandlinger
  • Fastlæggelse af erstatning
  • Indgåelse af frivillige aftaler
  • Tinglysning af deklarationer om BNBO på de berørte ejendomme, herunder udarbejdelse af rids
  • Levering af GPS-koordinater for BNBO til brug for maskinstyring af marksprøjtning m.m.
  • Taksationsproces
  • Som alternativ til tinglysning af deklarationer om BNBO hjælper vi også vandværker med køb af arealer, herunder indhentning af nødvendige tilladelser og berigtigelse i matrikel og i tingbogen​