logo-mobil

Forskønnelsesprojekt Roskilde Fjord​

Mølbak Landinspektører A/S bistår Energinet i deres forskønnelsesprojekt ved Roskilde Fjord. Her moderniseres og optimeres energiinfrastrukturen på en 62 kilometer lang strækning ved at fjerne gamle master og luftledninger og erstatte dem med jordkabler. 

Det ambitiøse projekt inkluderer flere nøgleelementer. Bl.a. skal der etableres nye 132 kV-elkabler i jorden langs en strækning fra højspændingsstationen Kirkeskovgård til en ny højspændings-station syd for Lyngerup. Formålet med de nye kabler mellem Kirkeskovgård og Lyngerup er at øge elforsyningssikkerheden i Hornsherred-området, der strækker sig mellem Isefjord og Roskilde Fjord. På nuværende tidspunkt er halvøen kun forbundet med resten af Sjælland gennem luftledningerne over Roskilde Fjord. Udbygningen af transformerstationen ved Lyngerup er desuden et led i den grønne omstilling, da den sikrer mulighed for på sigt at etablere anlæg med vedvarende energi i området. Generelt er der i projektet stort fokus på miljøet i og ved Roskilde Fjord. 

Mølbak Landinspektører A/S' bidrag til projektet omfatter aftaleindgåelse og gennemførelse af lodsejermøder med omkring 100 berørte lodsejere. Aftalerne med lodsejere forhandles i perioden 2023-2025, hvor også miljøkonsekvensvurdering foretages. Selve anlægsfasen forventes påbegyndt i 2026, og de gamle master og luftledninger tages ned i 2028-2029. 


PROJEKTDETALJER

​​Kunde: Energinet

Periode: 2023-2026

Blandt vores ydelser:

  • ​Lodsejerforhandlinger
  • Fastlæggelse af erstatning
  • Indgåelse af frivillige aftaler​
  • Landmåling og afsætning af jordkabel-tracé i marken

Kort: Energinet​