logo-mobil

Frederiksberg Hospital​

​Frederiksberg Hospital skal ombygges til en helt ny bydel med en blanding af boliger, erhverv, grønne områder og offentlige funktioner. Region Hovedstaden flytter efter planen de sidste afdelinger af hospitaler ud med udgangen af 2025, hvorefter Frederiksberg Kommune overtager området, og omdannelsen kan gå i gang. Mølbak Landinspektører A/S har fået til opgave at etablere grundkort for hele området, der skal bruges som udgangspunkt for omdannelsen.

PROJEKTDETALJER

Kunde: Frederiksberg Kommune

Periode: September-oktober 2021

Blandt vores ydelser: ​

  • Opmåling af tilkommende projektering
  • Bidrag til fundamentet for byudvikling af området
  • Udarbejdelse af grundlæggende overblik til helhedsplan
  • Udarbejdelse af en platform for skybrudssikring og klimatilpasning