logo-mobil

​Fremtidens Vollsmose

​Vollsmose i Odense omdannes til en attraktiv bydel, der integrerer bolig- og erhvervsarealer og reducerer antallet af almene familieboliger til under 40% inden 2030. Projektet indebærer udvikling af 400.000 m2 byggegrunde, salg af 218.000 m2 byggeretter og investeringer på op til 10 milliarder kroner.

Fremtidens Vollsmose vil være en integreret og mangfoldig bydel i Odense, der tilbyder en blanding af kultur, erhverv og rekreation. Med nye kvarterer, der fremmer fællesskaber og tryghed, omfatter visionen åbne grønne rum, forbedret infrastruktur og forbindelser til naboområder. Bydelen transformeres med nedrivning af 1.000 almene boliger, renovering af eksisterende boliger og tilføjelsen af 1.600 nye private boliger samt erhvervs- og kommunale arealer. Målet er at skabe en bæredygtig, tryg og åben bydel, der tiltrækker unge familier med sit rige kultur- og fritidsliv, gode boliger, infrastruktur samt skole- og dagtilbud. 

Mølbak Landinspektører A/S rådgiver Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose, som leder projektet frem mod forventet gennemførelse inden 2032. Vi skaber grundlaget for, at der kan træffes de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter ved at samle alle arealbindinger et sted – i Basiskortet Mapit. Vi bidrager også med ejendomsjuridisk rådgivning, matrikulære undersøgelser, ejendomsopmåling og udstykninger.

PROJEKTDETALJER

Kunde: Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose PS (der erejet af Odense Kommune, Civica og FAB og AP Pension)

Periode: 2023 - 2032

Blandt vores ydelser:

  • Rådgivning om ejendomsdannelse, lokalplanlægning mm.
  • Udarbejdelse og løbende opdatering af basiskort i Mapit med ledninger, servitutter og anden relevant data til brug for udviklingen af området
  • Opmålinger i forbindelse med realisering af helhedsplanen for området til brug for projektering foretaget med scanning og suppleret med terrestrisk opmåling
  • Løbende udstykning og ejendomsdannelse​

Illustrationer: ​Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose PS