logo-mobil

Greve Distribution Center

Ved Køge Bugt-motorvejen i Greve opføres et moderne distributionscenter med op mod 100.000 m2 bygninger til logistik, lager, distribution og produktionsvirksomheder med væsentligt transportbehov. Mølbak Landinspektører A/S bidrager til planlægningen, projekteringen og etableringen af det nye distributionscenter.

PROJEKTDETALJER

Kunde: MG Real Estate og Willy Naessens Group

Periode: 2018 - Igangværende

Blandt vores ydelser:

  • Opmåling og levering af digitalt projekteringsgrundlag for bygninger, tekniske installationer og terræn

  • Afsætning af modullinjer, veje og bygninger

  • Volumenberegning og opmåling af terræn

  • Udarbejdelse af afsætningsplan og andet teknisk design​

​Illustration: MG Real Estate​