logo-mobil

Greve Distribution Center

Ved Køge Bugt-motorvejen i Greve opføres på et areal på 230.000 m2 et topmoderne distributionscenter med op mod 100.000 m2 bygninger til logistik, lager, distribution og produktionsvirksomheder med væsentligt transportbehov. Udover den attraktive beliggenhed lige ud til motorvejen med hurtige forbindelser til København og det nordlige Sjælland tilbydes lejere moderne og fleksible faciliteter og mulighed for udvidelse. Mølbak Landinspektører A/S bidrager til planlægningen, projekteringen og etableringen af distributionscentret.

PROJEKTDETALJER

Kunde: MG Real Estate og Willy Naessens Group

Periode: 2018 - Igangværende

Blandt vores ydelser:

  • Opmåling og levering af digitalt projekteringsgrundlag for bygninger, tekniske installationer og terræn

  • Afsætning af modullinjer, veje og bygninger

  • Volumenberegning og opmåling af terræn

  • Udarbejdelse af afsætningsplan og andet teknisk design​

​Illustration: MG Real Estate​