logo-mobil

Hovedstadens Letbane​

Mølbak Landinspektører A/S har indgået en rammeaftale med Hovedstadens Letbane I/S om bistand i forbindelse med planlægning, projektering og etablering af en ny letbane i Storkøbenhavn - den cirka 27 km lange letbane på Ring 3 mellem Ishøj og Lyngby.

​​

PROJEKTDETALJER

Kunde: Hovedstadens Letbane I/S

Periode: 2014 - Igangværende

Blandt vores ydelser:

  • Hovedansvarlig og leverandør på teknisk måling

  • Kvalitets- og fuldstændighedskontrol af punktsky og digitaliserede vektormodeller
  • Konvertering af eksisterende grunddata fra Geodatastyrelsen, den digitaliserede vektor-model og opmålingsdata til Det Digitale Anlæg
  • Etablering af CAD-model vedrørende projekteringsgrundlag
  • LER-undersøgelser og forhandling med vejmyndigheder og private lodsejere om etablering af permanente fikspunkter for det samlede anlæg
  • Etablering af permanente fikspunkter, gennemførsel af præcisions nivellement og koordinering af permanente fikspunkter med statisk GPS​

Illustrationer: ​Hovedstadens Letbane I/S