logo-mobil

Jernbanebyen i København

​Jernbanebyen er et cirka 400.000 m2 stort byudviklingsområde på Vesterbro i København, som over de kommende år skal udvikles til en moderne grøn bydel med boliger, erhverv, detailhandel, kommunale institutioner, skole, kollektiv trafik og kulturliv. Mølbak Landinspektører A/S er med i projektets opstartsfase.

PROJEKTDETALJER

Kunde: DSB Ejendomsudvikling A/S

Periode: 2020 - Igangværende

Blandt vores ydelser:

  • Rådgivning om ejendomsdannelse
  • Udarbejdelse af arealbindingskort med ledninger, servitutter og anden relevant data til brug for udviklingen af området
  • Stedfæstelse af DSBs ledningsarkiv for området på samme arealbindingskort for at give et  samlet overblik over området
  • Opmåling af situationsplan til brug for projektering foretaget med scanning og suppleret med terrestrisk opmåling