logo-mobil

Kildedal By - En by for livet

Kildedal By bliver de næste 10-15 år bygget omkring Kildedal Station i Ballerup Kommune. Byen bliver på 44 hektar og får boliger, erhverv, butikker, daginstitutioner, kulturtilbud og et bevægelseshus. Fuldt udbygget skal byen rumme omkring 1.500 boliger og op til 7.000 nye arbejdspladser.

Mølbak Landinspektører A/S er med i opstartsfasen af projektet, hvor vi foruden opmåling og udstykning af byggefelter rådgiver om ejendomsdannelse, lokalplanlægning og DGNB samt udarbejdelse og løbende opdatering af basiskort i Mapit med ledninger, servitutter og anden relevant data til brug for udviklingen af området.

Lene Madsen, Projektchef Byg & Anlæg ved Kildedal PS, udtaler om brugen af Mapit som basiskort: 

”Mølbak har i forbindelse med videreudviklingen af projekt Kildedal By udarbejdet et basiskort for projektet i Mapit. Kortet fungerer utroligt godt til at sammenholde forskellige bindinger på områderne med de planlagte vej- og parkanlæg. Samtidig er det også effektivt i forbindelse med forhandlinger om salg af arealer, idet kortet på en let opfattelig grafisk måde kan vise potentielle købere udfordringer og muligheder på arealerne. Ønsker om ændringer fra os som brugere indarbejdes let og hurtigt i kortet af Mølbak Landinspektører A/S, som også uopfordret løbende forbedrer kortet og mulighederne for visninger.”

Ambitionerne er tårnhøje for Kildedal By, der vil sætte nye standarder indenfor biodiversitet, byliv, fællesskaber og bæredygtige tiltag. Målet er, at Kildedal By skal opnå en DGNB områdecertificering til guld-niveau.

PROJEKTDETALJER

Kunde: Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S (der er ejet af Ballerup Kommune og Pensiondanmark i fællesskab)

Periode: 2022 - Igangværende

Blandt vores ydelser:

  • Rådgivning om ejendomsdannelse, lokalplanlægning og DGNB
  • Udarbejdelse og løbende opdatering af basiskort i Mapit med ledninger, servitutter og anden relevant data til brug for udviklingen af området
  • Opmålinger i forbindelse med realisering af helhedsplanen for området til brug for projektering foretaget med scanning og suppleret med terrestrisk opmåling
  • Udstykning af byggefelter