logo-mobil

Københavns Kommune​

Københavns Kommune har indgået rammeaftale med Mølbak Landinspektører A/S. Rammeaftalen omfatter levering af en bred vifte af landinspektørydelser til alle forvaltninger og institutioner i Københavns Kommune. Aftalen indeholder bl.a. et konkret projekt, hvor Københavns Kommune skal opmåle mere end 3.200 kolonihaver. I den forbindelse har Mølbak Landinspektører A/S modtaget topkarakterer for løsningsforslaget.

PROJEKTDETALJER

​​Kunde: Københavns Kommune

Periode: 2022 - Igangværende

Blandt vores ydelser:

  • Opgaverne strækker sig over matrikulære arbejder, tinglysningsarbejder og teknisk opmålings- og afsætningsarbejder, herunder bl.a. udstykning, arealoverførsel og sammenlægning

  • Udskillelse og nedlæggelse af offentlig vej, ekspropriation og skelretablering

  • De tekniske ydelser omfatter opmåling og afsætning samt 3D-scanning af bygninger, veje og anlæg med Mobile Mapping og terrestrisk scanning foruden kortlægning med f.eks. droner. ​