logo-mobil

Køge Nord

Mølbak Landinspektører A/S er valgt som leverandør af landinspektørydelser til byudviklingsprojektet Køge Nord. Projektet skal over de kommende år udbygge og udvikle området omkring Køge Nord Station til en ny bæredygtig og mangfoldig bydel med stationsområde, 1.600 boliger, erhverv. offentlige projekter, parkering og hotel. Den nye bydel vil sprede sig over et område på 190 hektar.

PROJEKTDETALJER

Kunde: Birch Ejendomme

Periode: 2020 - Igangværende

Blandt vores ydelser:

  • Rådgivning i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning
  • Udstykning af byggefelter og veje
  • ​Afsætningsopgaver i forbindelse med infrastruktur og bebyggelse
  • Opmåling af situationsplaner til etablering af projekteringsgrundlag

​Illustration: Køge Kommune​​