logo-mobil

Laserscanning af Campus Holstebro

VIA University College har igangsat et projekt, hvor de tidligere bygningsdata skal omdannes til 3D-modeller og i den forbindelse bestilt opmåling og digitalisering af Bygning A på deres campus i Holstebro. UCFM har en strategi om at gå digitalt ved at implementere Revit til håndtering af UC-bygningerne i 3D. Eftersom værktøjerne bliver mere avanceret skal modellerne og deres tilhørende data klassificeres, så der opnås ensartethed i strukturen med henblik på at skabe bedre overblik samt undgå filoverlapning. Målet er at kunne skelne klart og tydeligt mellem modellerne men stadig føre den røde tråd gennem alle mapper, således at der opnås en ensartet struktur.

Mølbak Landinspektører A/S har fremlagt en løsning, der kombinerer traditionel landmåling med højt nøjagtigt laserscanningsudstyr, hvilket betyder, at vi kan levere en model, der lever op til de høje krav til tolerancen af målinger (55mm relativ, 2 cm absolut). Det er i alt 9.324 m2 (eksklusive tag og facade), som skal opmåles. For ikke at forstyrre undervisningen gennemføres stedmålingerne i semesterferien efter tæt koordination med bygherren.

Mølbak Landinspektører A/S har god erfaring med at levere klassificerede modeller til vores kunder samt anvende de typiske klassifikationssystemer, som bruges på det danske marked (CCS og SfB). Bygningsmodellerne kan bruges direkte i FM-systemer af arkitekter, rådgivere og bygherrer og laves i overensstemmelse med danske standarder f.eks. DiKon og Molio.

I 2022 har vi indtil videre scannet mere end 100.000 m2 fordelt på forskellige projekter og kunder.​

PROJEKTDETALJER

Kunde: VIA University College

Periode: Sommer-vinter 2022

Blandt vores ydelser:

  • 3D-laserscanning af hele bygningen, facaden og taget
  • ​Afsættelse af fikspunktnet (senere tilføjelse af nabobygninger i samme referencesystem)
  • ​BIM-model og arealopgørelse
  • ​Klargøring af model til brug i MDOC i FM-systemet
  • ​Modellering af klimaskærm objekter i LOD 400 (konstruktionsopbygning), hvilket gør det muligt, at modellen efterfølgende kan bruges til klimaberegninger
  • ​Rådgivning om BIM kravspecificering