logo-mobil

NærHeden​ ved Hedehusene

Mølbak Landinspektører A/S er en del af byudviklingsprojektet NærHeden, der er ​et bud på fremtidens moderne forstad. Her bygges 3.000 boliger og etableres ​skole, kontorerhverv, liberalt erhverv, detailhandel, kultur og offentlige serviceydelser. ​

PROJEKTDETALJER

Kunde: Byudviklingsselskabet NærHeden P/S

Periode: 2015-2036

Blandt vores ydelser:

  • Ejendomsdannelsesrådgivning
  • Ejendomsretslig rådgivning
  • Rådgivning i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning
  • Udstykning af storparceller og veje
  • Opmålings- og afsætningsopgaver i forbindelse med infrastruktur og bebyggelse
  • Administration af kortgrundlag, areal- og bebyggelsesoversigter