logo-mobil

Niels Bohr Institutet​

Mølbak Landinspektører A/S har af Københavns Universitet fået til opgave at opdatere det eksisterende tegningsmateriale til en digital 3D-model for Niels Bohr Institutet på Blegdamsvej i København. ​3D-modellen kommer til at danne projekteringsgrundlag for fremtidige indretnings- og vedligeholdelsesopgaver på instituttet. Det er et vigtigt redskab til at understøtte Københavns Universitets ønske om, at instituttets historiske bygningsrammer indvendigt kan ombygges til tidssvarende faciliteter for excellent forskning og undervisning, samt udvendigt til for blandt andet at skabe niveaufri adgang og integrere tekniske anlæg til det eksisterende udvendige bygningsudtryk.

PROJEKTDETALJER

Kunde: Københavns Universitet

Periode: Marts-april 2022

Blandt vores ydelser: ​

  • Opdatering af eksisterende tegningsmateriale til en digital 3D-model
  • Opmåling af bygninger (indvendige og udvendige) som grundlag for digital 3D-model