logo-mobil

Stormflodssikring af Jyllinge Nordmark ​

I Jyllinge Nordmark ved udløbet af Værebro Å i Roskilde Fjord etableres et stormflods-sikrings-/højvandsbeskyttelsesanlæg, der består af et fjorddige, et fløjdige og et ådige, en slusekonstruktion samt en pumpestation. Anlægget skal sikre, at tilstrømmende vand fra Roskilde Fjord og Værebro Å ikke oversvømmer et nærtliggende beboelsesområde med over 500 boliger. Mølbak Landinspektører A/S bidrager til projektet ved gennem frivillige aftaler og ekspropriationer at sikre de nødvendige arealer og rettigheder.

PROJEKTDETALJER

Kunde: Roskilde Kommune/Digelaget for Jyllinge Nordmark

Periode: 2018-2022

Blandt vores ydelser:

  • Bistand og ydelser i forbindelse med forhandlinger og indgåelse af frivillige aftaler om
    ​etablering af de forskellige dele af anlægget.
  • Bistand og ydelser i forbindelse med ekspropriation for de ejendomme, hvor det ikke lykkes at indgå frivillige aftaler om etablering af anlægget på de berørte ejendomme.
  • Udarbejdelse af servitutter til sikring af de enkelte dele af anlægget.
  • Afsætninger af det projekterede anlæg og opmålinger af det udførte anlæg.
  • Matrikulær og tingbogsmæssig berigtigelse (opretning af skel og tinglysning af servitutter mm.).