logo-mobil

3D-laserscanning og 3D-model​lering

Mølbak Landinspektører A/S kan med 3D-laserscanning og 3D-modellering give dig virkeligheden. Ved hjælp af terrestrisk laserscanning skaber vi et aktuelt billede af eksisterende forhold - resultatet er en virkelighedsnær BIM-model modelleret ud fra 2D-CAD og 3D-punktsky. ​

Hvis du vil vide, hvordan vi kan skabe og udvikle din virkelighed, kan du kontakte områdechef for Laserscanning Lone Søndergaard Hendriksen på tel: +45 29 10 39 41 eller e-mail lsh@molbak.dk

Få et hurtigt overblik over 3D-laserscanning og 3D-modellering​

3D-LASERSCANNING

Mølbak Landinspektører A/S har stor erfaring med 3D-laserscanning, som registrerer og dokumenterer eksisterende forhold. Det er en hurtig og effektiv metode til tredimensionel opmåling samt registrering, kortlægning og dokumentation af f.eks.:

 • Bygninger
 • Bygningsdele
 • Udendørsarealer
 • Produktionsanlæg
 • Broer
 • Tunneler

Resultatet af den tredimensionelle opmåling er en punktsky, der indeholder store mængder 3D-punkter. Ved databearbejdning og sammenlægning af de mange punkter skabes et aktuelt og præcist billede af virkeligheden, som sikrer korrekt dimensionering og mængdeudtræk til projektgrundlag. 

Vores kunder anvender bl.a. data indsamlet med 3D-laserscanning til at dimensionere objekters aktuelle form og til beregning og synliggørelse af rumlighed, afstande, antal og arealer.

3D-laserscanning kan skabe stor værdi for mange forskellige projekter, faggrupper og brancher, heriblandt: 

 • Ingeniører
 • Entreprenører
 • Rådgivere
 • BIM/VDC-projekter
 • Produktionsvirksomheder

3D-MODELLERING

Mølbak Landinspektører A/S er eksperter i 3D-modellering og i at levere det rette produkt til den rette projekteringsfase. 

Ved 3D-modellering produceres modeller, hvor tredimensionelle fysiske objekter som bygningsdele, bygninger eller hele byområder gengives i en reduceret skala ud fra 3D-laserscanning eller 2D-tegningsmateriale. 3D-modellen giver med andre ord et præcist overblik og et nøjagtigt billede af virkeligheden. Teknikken har således den helt store fordel, at den giver et stort overblik og en høj detaljeringsgrad, hvilket optimerer projekterings- og beslutningsgrundlag. Helt simpelt fordi 3D siger mere end 2D.

​Vi har stor erfaring i at modellere i 3D-CAD og CADformater som DWG, .rvt (Revit) eller .IFC, men vores kompetencer spænder så bredt, at vi kan levere præcis de formattyper som du ønsker. 


Mange brancher og virksomheder har allerede opdaget fordelene ved 3D-modellering og benytter teknikken i deres projekter. Mølbak Landinspektører A/S har bl.a. leveret modeller til: 

 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Entreprenører
 • Ejendomsselskaber
 • Kommuner
 • Boligselskaber
 • Bygningsejere
 • BIM/VDC projekter
 • Produktionsvirksomheder