logo-mobil

Caser

​Mølbak Landinspektører A/S er de første og blant de beste Mobile Mapping-spesialistene i Danmark. Vi har lang erfaring med vei-, bygge- og infrastrukturoppdrag for næringsliv, stat og kommuner. Her er noen av alle prosjektene med Mobile Mapping som vi har utført:​

OPPMÅLING AV DET DANSKE JERNBANENETTET

Mølbak Landinspektører A/S har vunnet en rammeavtale for laserskanning og landmåling, fra Banedanmarks Anlægsdivision. Oppdraget omfatter digitalisering, automatisering og levering av et fullstendig bilde av Banedanmarks totale jernbanenett, ved hjelp av Mobile Mapping. ​​

REGISTRERING AV TILSTANDEN FOR 2.200 KM VEI

Mølbak Landinspektører A/S har målt opp, registrert og analysert cirka 2.200 km vei i Sveits, for delstaten Bern. Resultatet var et omfattende datasett med punktskyer, 360-graders bilder, beregning av alt inventar i veinettet samt detaljerte terrengmodeller beregnet for bruk ved analyser og vedlikehold av de oppmålte veiene.​

VEIPROSJEKTERING AV ANLEGG TIL SYKKELSTI

For Kalundborg Kommune i Danmark har Mølbak Landinspektører målt opp i alt 17 km hoved- og sideveier. Oppmålingen skulle danne grunnlaget for skisse- og detaljprosjektering i forbindelse med byggingen av en ny sykkelsti i kommunen. Oppdraget omfattet bl.a. digitalisering av vei, vei-utstyr og gjerder/bygningsfasader av hele traséen.​

OPPMÅLING AV TUNNEL FOR TRAFIKVERKET

Mølbak Landinspektører A/S har bidradd med ekspertise til et stort tunnelprosjekt i Stockholm, for det svenske Trafikverket. Målet var å dokumentere frihøyden til Södra Länken-tunnelen og kontrollere tilstanden til den 15 år gamle konstruksjonen. Prosjektet omfattet Mobile Mapping av 17,5 km tunneler, beregning og utjevning av punktsky samt digitalisering og beregning av frittromsprofil.​

OPPMÅLING AV MOTORVEI I SVERIGE

Mølbak Landinspektører A/S har bidradd til oppmåling av motorveien mellom Södertälje sør for Stockholm, og Jönköping i Sverige, for det svenske Trafikverket. Oppmålingen omfattet 179 km vei inklusive punktsky og høyoppløste bilder, digitalisering / detaljutsnitt av vei/veiutstyr (veistrekninger og trafikkbarrierer) og referanselinjer samt prosjektering og analyse av frittromsprofil.​

OPPMÅLING I AALBORG

I forbindelse med anlegget av Aalborgs nye Plusbus-rute, en 14 km lang miljøvennlig høyklasse-bussforbindelse, har Mølbak Landinspektører A/S målt opp prosjekteringsgrunnlaget med Mobile Mapping. Prosjektet omfattet fikspunktetablering og tradisjonell landmåling, digitalisering/ detaljutsnitt av CAD-prosjekteringsgrunnlag og etablering av 2 cm DTM.​