logo-mobil

Presise data i digitalt overblikk

Resultatet av Mobile Mapping er en total oppmåling av en veistrekning, et byområde eller en byggeplass, og digital versjon av det oppmålte som gir deg en detaljert oversikt over området på kontoret. Et digitalt overblikk som gjør det mulig å hente fram nøyaktig de dataene og opplysningene som et prosjekt krever, og mulighet for enkelt og raskt å dele data med kolleger, kunder og interessenter. Oppmåling med Mobile Mapping kan tilpasses nøyaktigheten til de ulike oppdragene. Ikke bare er det mulig å få et digitalt overblikk raskt og effektivt, men også data med en nøyaktighet på mer enn 1–2 cm, som f.eks. kan utgjøre et nøyaktig grunnlag for situasjonsplaner og prosjektering.​

ALT SOM KAN SES, KAN MÅLES

Når data samles inn med Mobile Mapping, samles det inn punktskydata og bilder simultant. Det samles også inn data for alt som er synlig for systemet, og slik oppnår du et 360-graders digitalt overblikk. Denne komplette datainnsamlingen bidrar til at alt som kan ses, kan registreres, måles opp og synliggjøres i en punktsky – også data som det først senere viser seg er relevante. Hvis en kommune f.eks. har bestilt en digital oversikt over kloakklokk, men senere også får bruk for en oversikt over alle veiskilt i det oppmålte området, er det til enhver tid mulig å hente frem disse dataene. Men andre ord: Når oppmålingen først er utført er alle data tilgjengelige og kan hentes frem ved behov.​

ET UNIKT GRUNNLAG FOR KARTLEGGING OG CAD-ARBEID

Modellering av punktskyen til CAD-grunnlag gjøres ved hjelp av automatiserte prosesser som resulterer i en kartlegging av relevante punkter, linjer, flater og/eller objekter. Hvert enkelt målepunkt i punktskyen kan vises ut fra f.eks. intensitet (styrken til det reflekterte signalet), høydeforskjell eller punktene kan fargelegges med utgangspunkt i de tilhørende bildene. Mulighetene med de respektive fremstillingene av punktskyen gjør at den videre tolkningen og utnyttelsen av data blir større. Et av formålene kan f.eks. være at man ønsker en klassifisering av punktskyen. Klassifiseringen av punktskyen kan gjennomføres i ulike nivåer avhengig av ønsker og behov. Det kan være at man kun ønsker å behandle data på en veistrekning. I en slik situasjon er det ved klassifiseringen mulig å utelukke data som ikke er knyttet til veien og dermed kun vise nøyaktig de dataene som er aktuelle.​ ​

Data kan leveres i alle vanlige CAD- og GIS-formater.

DATA TIL MANGE FORMÅL – BARE FANTASIEN SETTER GRENSER

Data som er målt med Mobile Mapping kan bl.a. brukes til følgende:

  • Situasjonsplaner
  • ​Visualisering
  • ​Kartlegging av by-, vei- og jernbaneinventar
  • ​Tilstandsregistrering/hovedettersyn på veier
  • ​Terrengmodeller og høydekurver
  • ​Frittromsprofiler
  • ​Tverrprofiler
  • Online 3D-visninger med 360-graders bilder og ortofoto​​

ALLE DATA ANONYMISERES

Alle bilder tas som uleselige filer og anonymiseres med en spesiell anonymiseringsprogramvare. Det betyr at ansikter, registreringsskilt og alle personrelaterte opplysninger viskes ut. Data leveres dermed i overensstemmelse med Personvernforordningen og gjeldende lovgivning om informasjonssikkerhet. 

Eksempel på punktsky farget som intensitet​

Eksempel på klassifisering av veistrekning​