logo-mobil

Teknologien bak Mobile Mapping

Mobile Mapping er en teknologi som kombinerer flere typer sensorer i en fleksibel og effektiv løsning, som enkelt kan monteres på biler, tog, båter eller liknende. Med Mobile Mapping kan vi derfor raskt levere grundig datainnsamling som kan brukes til mange formål.

​I Mølbak Landinspektører A/S har vi valgt et av de beste og mest pålitelige Mobile Mapping-systemene på markedet. Systemet sikrer nøyaktighet og høy kvalitet samtidig som det gir mulighet for effektiv integrering med ytterligere sensorer ved behov. Systemet vårt kombinerer 360-graders kamera og sidekamera med laserskanning. Som grunnlag for posisjoneringen av kameraene er det integrert GPS/GNSS og IMU, som gir høy nøyaktighet. I tillegg har vi flerretningskameraer som kan brukes til å fotografere veioverflater og undersiden av broer eller tunneler. Fleksibiliteten i systemet vårt gjør det dessuten mulig å legge til flerstrålesonar, termosensor og bakkepenetrerende radar.

​Mobile Mapping-systemet til Mølbak Landinspektører A/S kan samle inn data i opptil 110 km/t, som gjør at vi kan følge trafikkhastigheter både på landeveier og motorveier.

Her kan du lese mer om standardutstyret i Mobile Mapping-systemet vårt​.

KAMERAER

Systemet er utstyrt med et 360-graders Eagle Eye-kamera på 24 MP. Et Eagle Eye-kamera består av to kameraer og gir takket være én enkelt sømlinje et mindre datatap enn 360-graders kamera, som er sammensatt av flere kameraer.

​I tillegg til 360-graders kamera er systemet vårt utstyrt med fire sidekameraer med 12 MP hver, og to flerretningskameraer. Disse kameraene kan stilles inn slik at de fotograferer interessante objekter («objects of interest»). Det kan f. eks. være en veioverflate, undersiden av tunneltak, innsidene av tunneler eller undersiden av broer.

LASERSKANNER

​Laserskanneren er en integrert del av systemet, der laserskanningsdata samles inn samtidig med øvrige data ved kjøring. Laserskanningsdata er grunnlaget for en punktsky av den kjørte veien eller det kjørte området. Skanneren har en høy relativ nøyaktighet og gir minimalt med «støy» i innsamlete data, slik at den interne nøyaktigheten i skanningen er på kun 1 mm. Skanneren er montert slik at alle synlige objekter måles opp, også svært små detaljer vil komme med i datasettet. Vi har også mulighet til å rotere skanneren for å minimere eventuelle skyggeområder. 

HØYT TEMPO – HØY NØYAKTIGHET

Fordi vi kan følge den vanlige trafikken med Mobile Mapping-systemet, trenger vi ikke bruke veisperringer eller plassere medarbeidere like ved veien. Samtidig som det øker sikkerheten i forbindelse med datainnsamlingen, kan data samles inn i høyt tempo.

​Mobile Mapping-data kan brukes til mange formål. Den store fordelen ved teknologien er at når du har samlet inn data for strekningen, har du hele datagrunnlaget som gir et detaljert digitalt overblikk – en såkalt punktsky. Innsamlete data kan brukes til kartlegging av objekter. Ved hjelp av kamerabildene er det mulig å legge til informasjon som hastighet på veiskilt og tilstanden til objekter, som kloakklokk og benker. Det er bare fantasien som setter grenser for dataene og informasjonen som kan eksporteres fra datagrunnlaget.

​Ved databehandlingen er det også mulig å bruke punktskydata som grunnlag for modelleringsarbeid i f.eks. MicroStation eller Revit.​