logo-mobil

18. april 2024​

Køge Kommune vælger Mølbak Landinspektører A/S som rådgiver på kystbeskyttelsesprojekt​

Køge Kommune er en af de kommuner, som har fået tildelt midler fra Kystpuljen til en fælleskommunal kystbeskyttelse af størsteparten af kommunens mere end 10 km lange kyststrækning mod Køge Bugt. Projektet hedder Køge Dige og er et af de største og mest ambitiøse kystsikringsprojekter i Danmark. Formålet med projektet er at beskytte meget store værdier og ikke mindst boliger for omkring 22.000 mennesker mod stormflod.

I forbindelse med projektet har Køge Kommune valgt Mølbak Landinspektører A/S som rådgiver. Vores opgaver omfatter i første omgang udarbejdelse af servitutscreening på det store antal ejendomme, som bliver berørt af det kommende dige, udarbejdelse af vedtægter for det kommende digelaug samt udfærdigelse af servitut om medlemspligt af lauget. Medlemspligten skal tinglyses på omkring 7.500 ejendomme. Mølbak Landinspektører A/S fungerer som rådgiver for Køge Kommune i forbindelse med den følgegruppe, som kommunen har oprettet for at skabe god sammenhæng mellem Køge Diges anlægsprojekt og borgere og virksomheder i det kommende digelaug. Digelauget skal på sigt overtage anlægget og gennemføre den fremtidige drift og vedligeholdelse. Læs mere om projektet på Køge Kommunes hjemmeside.

​​

Anlægget af Køge Dige forventes at begynde i 2025 og stå klar i sidste del af 2026.

 

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE JER?

Udover Køge Kommune rådgiver Mølbak Landinspektører A/S en række andre kommuner om kystbeskyttelse og stormflodssikring bl.a.  Frederikssund Kommune, Solrød Kommune, Svendborg Kommune og Roskilde Kommune, læs mere om de projekter.  

Vi hjælper også gerne jer. Kontakt områdechef for Areal & Rettigheder Casper Thybo på tel: +45 20 73 38 83 eller e-mail cto@molbak.dk​ for at høre mere. 

​Foto: Køge Kommune