Kystsikringsprojekter​

I fremtiden vil styrken af storme efter al sandsynlighed tage til som følge af klimaforandringer, højere temperaturer og en generel stigende havvandstand. Mølbak Landinspektører A/S bistår kommuner og private lodsejere med kystsikringsprojekter, hvor vi bidrager gennem frivillige aftaler og ekspropriationer til at sikre de nødvendige arealer og rettigheder. Af aktuelle kystsikringsprojekter har vi Hyllingeriis, Solrød Strand og Jyllinge Nordmark.

Kystsikringsprojektet ved Hyllingeriis omfatter sommerhusområdet, som ligger langs kysten mod Roskilde Fjord i Frederikssund Kommune. I december 2013 blev området hårdt ramt af stormen Bodil, der medførte massive oversvømmelser af ejendomme og værdier liggende lavere end kote cirka +2 m DVR 90. Der er behov for at etablere et nyt dige således, at det samlede sommerhusområde fremover vil være beskyttet. Mølbak Landinspektører A/S sikrer rettighederne til anlæggelsen af diget ved ekspropriation samt sørger for tinglysning af servitutter til beskyttelse af diget.

Solrød Strand står overfor en trefoldig kystsikring. Projektet består af en forstærket klitrække, en sluse ved Solrød Bæk samt usynlige diger og mobile digeløsninger. Mølbak Landinspektører A/S skal udfærdige og tinglyse servitutten, der skal sikre anlægget samt afholde borgermøder og sørge for underskrifter fra alle berørte lodsejere.

I Jyllinge Nordmark ved udløbet af Værebro Å i Roskilde Fjord etableres et stormflodssikrings- og højvandsbeskyttelsesanlæg. Anlægget skal sikre, at tilstrømmende vand fra Roskilde Fjord og Værebro Å ikke oversvømmer det nærtliggende beboelsesområde. Læs mere om det projekt her

PROJEKTDETALJER

Kunde: Roskilde Kommune, Frederikssund Kommune og Solrød Kommune

Periode: 2018 - Igangværende

Blandt vores ydelser:

  • Bistand og ydelser i forbindelse med forhandlinger og indgåelse af frivillige aftaler om etablering af de forskellige dele af anlægget
  • Bistand og ydelser i forbindelse med ekspropriation for de ejendomme, hvor det ikke lykkes at indgå frivillige aftaler om etablering af anlægget på de berørte ejendomme
  • Udarbejdelse af servitutter til sikring af de enkelte dele af anlægget
  • Afsætninger af de projekterede anlæg og opmålinger af det udførte anlæg
  • Matrikulær og tingbogsmæssig berigtigelse (opretning af skel og tinglysning af servitutter mm.)

OM OS

Mølbak Landinspektører A/S har mange års erfaring med en lang række ydelser inden for landinspektørforretning bl.a. opmåling og afsætning, udstykning, arealerhvervelse og rettigheder, byudvikling, kystsikring og digitale kortløsninger. Kort sagt kan vi som en af landets førende landinspektør-virksomheder hjælpe dig med alt fra rådgivning til teknisk landmåling, og uanset din opgave kan du derfor trygt vælge os som din landinspektør. 

FIND DET DU SØGER

KONTAKT OS

Mølbak Landinspektører A/S

Ledreborg Allé 130A

​4000 Roskilde, Danmark

Telefon: +45 70 20 08 83

E-mail: molbak@molbak.dk
CVR: 25483839​

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.