logo-mobil

7. februar 2020

Mølbak Landinspektører A/S bidrager til svensk tunnelprojekt

​Med ny laserscanningsteknik har Mølbak Landinspektører A/S bidraget til et stort tunnelprojekt i Stockholm for det svenske Trafikverket. Målet var at dokumentere frihøjden af Södra Länken-tunnelen samt kontrollere tilstanden af det 15 år gamle byggeri. Mølbak Landinspektører A/S assisterede med ekspertise indenfor Mobil Laserscanning – en teknologi, som vi er erfarne brugere af, og som vi allerede har bragt positiv værdi til mange vej- og byggeprojekter med.

I december 2019 tog afdelingsdirektør Per Lykke Larsen og landmåler Ravelli Gabriel fra Mølbak Landinspektører A/S turen over Øresundsbroen. Med sig havde de en laserscanner, dataindsamlingssensorer og 360 grader optiske kamerasystemer fastspændt på taget af bilen. Mølbak Landinspektører A/S skulle nemlig til Stockholm og bidrage til et stort projekt for det svenske Trafikverket. Trafikverket ønskede en opmåling af Södra Länken-tunnelen og de omkringliggende til- og frakørsler, og her kunne Mølbak Landinspektører A/S's laserscannerafdeling bidrage med deres ekspertise indenfor Mobile Mapping:

Baggrunden for den nye opmåling af Södra Länken-tunnelen var, at Trafikverket ønskede atdokumentere frihøjden af tunnelen, kontrollere sikkerheden på vejen og samtidig få en status på tilstanden af tunnelen og de tilhørende til- og frakørsler” udtaler projektleder Marianne Wind. ”Den opgave kunne vi løse for dem ved hjælp af vores laserscanningsteknologi”.

Scanningen foregik om natten, og hele strækningen blev scannet mindst to gange for at undgå skygger fra andre trafikanter. Det mundede ud i en færdigmålt strækning på i alt 17,5 km. En af de mange fordele ved laserscanning er, at man ikke forstyrrer trafikken og derved ikke behøver at afspærre den. Og så skal man ikke ud at måle igen, hvis man senere i processen får brug for flere data end først antaget:

En laserscanner kan måle millioner af punkter i sekundet, der kan omdannes til visualiseringer af de miljøer, som bilen kører forbi. Resultatet af målingen bliver en punktsky, og i tilfældet med Trafikverket endte det med en punktsky med hele 1.202 millioner punkter. Med punktskyen til rådighed har det svenske Trafikverket adgang til al relevant data og kan sikre den løbende vedligeholdelse af tunnelen.

Dermed skal de ikke lave nye opmålinger, før de skønner, at datagrundlaget er forældet, og de derfor har behov en ny vurdering af situationen. De automatiske processer, som Mobil Mapping tilbyder, gør, at vurderingen bliver langt mere effektiv, objektiv og detaljeret end det var tilfældet førhen med traditionel opmålingudtaler Marianne Wind og uddyber: ​”Den helt store fordel ved en punktsky er, at man sikrer sig mod det uforudselige. Den fanger alt – også den data, som man først senere hen opdager kan være relevant. Derfor kan man til enhver tid gå ind i modellen igen og finde den data, som man kan have behov for – fremfor at man skal ud på endnu en opmålingsopgave. Teknologien kan altså potentielt spare mange ressourcer”.

​Mobile Mapping er en af vigtigste nye teknologier indenfor landinspektørfeltet og har ændret den traditionelle tilgang til, hvordan veje måles, visualiseres, analyseres og katalogiseres. Mølbak Landinspektører A/S er erfarne brugere af teknologien og har løst flere opgaver i både ind- og udland.

VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om, hvad Mobile Mapping kan gøre for dit projekt? Læs mere her eller kontakt områdechef for Laserscanning Lone Søndergaard Hendriksen på tel: +45 29 10 39 41 eller e-mail lsh@molbak.dk