logo-mobil

Den Ledende Landinspektør

Vi er Den Ledende Landinspektør og rådgiver for De Statslige Ekspropriations-kommissioner i forbindelse med etablering og modernisering af jernbaneanlæg i hele Danmark - det gælder både letbaner, metro, nye jernbaner, elektrificering, hastighedsopgradering og lukning af usikre overkørsler mm.

Blandt de mange opgaver er jernbaner til Femern-forbindelsen, København-Ringsted-banen, elektrificering på strækninger som Lunderskov-Esbjerg og Køge Nord-Næstved, Metro Cityringen samt letbanerne i København, Odense og Aarhus.

Bag Mølbak Landinspektører A/S' meget erfarne Ledende Landinspektør Inger Juhl Larsen står et team af fagspecialister inden for ejendomsret, skelkonstatering og landinspektørvidenskab, der alle bidrager til ekspropriationsforretningerne og den efterfølgende berigtigelse.

​Læs også vores nyhed fra februar 2022 da Mølbak Landinspektører A/S for tredje gang i træk vandt rollen som Ledende Landinspektør.


PROJEKTDETALJER

Kunde: ​De Statslige Ekspropriationskommissioner


​Periode:
2009-2024


​Blandt vores ydelser
: Rådgivning i hele ekspropriationsprocessen over for såvel ekspropriations- som taksationskommissionen samt ansvar for de matrikulære og tinglysningsmæssige berigtigelser, når baneanlæggene er afsluttet.