logo-mobil

Skybrudssikring i København

Mølbak Landinspektører A/S er rådgiver for Københavns Kommune i forbindelse med ekspropriation mm. forud for HOFORs, Novasfos' og Frederiksberg Forsynings etablering af skybrudstunneler ved Svanemøllen og Kalvebod samt i Valby. Se også vores nyhed fra marts 2020 om projektet.

PROJEKTDETALJER

Kunde: ​Københavns Kommune


​Periode:
2020-2025


​Vores ydelser
:

  • Sikring af nødvendige arealer og rettigheder ved at bistå Københavns Kommune (ekspropriationsmyndigheden) med bl.a. tilrettelæggelse og gennemførelse af ekspropriationsprocessen
  • Kvalitetssikring af ekspropriationmateriale udarbejdet af de tre forsynings-selskaber HOFOR, Novasfos og Frederiksberg Forsyning (anlægsmyndighederne)
  • Evt. efterfølgende matrikulær og tingbogsmæssig berigtigelse af de tre nye anlæg