logo-mobil

Areal- og rettighedserhvervelse​

Vi rådgiver kommuner, ledningsejere, stat og øvrige myndigheder om areal- og rettighedserhvervelse gennem frivillige aftaler med lodsejere og andre interessenter og ekspropriation.

Vores landinspektører og jurister har stor erfaring med at tilrettelægge og gennemføre erhvervelsesprocesser og i den forbindelse optimere og tilpasse projekter og anlæg, så bygherren sparer tid og omkostninger, og berørte lodsejere føler sig hørt og ordentligt behandlet. 

Som Den Ledende Landinspektør for baneanlæg i hele landet har vi specialistviden og kompetencer, som kan komme dit projekt til gode.

VI KAN HJÆLPE MED

  • ​Optimering ved areal- og rettighedserhvervelse.
  • Besigtigelse og forhandling med lodsejere.
  • Afværgeforanstaltninger og mindre indgribende løsninger – lavere erstatninger.
  • Erstatningsfastsættelse, herunder for ulemper.
  • ​Proces- og projektledelse, herunder grænsefladekoordinering.

Kontakt gerne områdechef for Areal & Rettigheder Casper Thybo på tel: +45 20 73 38 83 eller e-mail cto@molbak.dk for at høre mere om, hvordan vi kan rådgive dig om areal- og rettighedserhvervelse.