logo-mobil

Ekspropriation

Vi rådgiver kommuner, ledningsejere, stat og øvrige myndigheder om areal- og rettighedserhvervelse gennem frivillige aftaler og ekspropriation.

Vores landinspektører og jurister har stor erfaring med at tilrettelægge og gennemføre erhvervelsesprocesser og i den forbindelse optimere og tilpasse projekter og anlæg, så bygherren sparer tid og omkostninger, og berørte lodsejere føler sig hørt og ordentligt behandlet.

Som Ledende Landinspektør for baneanlæg i hele landet har vi specialistviden og kompetencer, som kan komme dit projekt til gode.​

VI KAN HJÆLPE MED

  • ​Optimering ved areal- og rettighedserhvervelse
  • Besigtigelse og forhandling med lodsejere
  • Afværgeforanstaltninger og mindre indgribende løsninger – lavere erstatninger
  • Erstatningsfastsættelse, herunder for ulemper
  • ​Proces- og projektledelse, herunder grænsefladekoordinering

Kontakt områdechef Casper Thybo på tel: +45 20 73 38 83 eller e-mail cto@molbak.dk for at høre mere om, hvordan vi kan rådgive dig om ekspropriation.