logo-mobil

​Kunduppdrag

​Mølbak Landinspektører A/S är de första och tillhör de bästa Mobile Mapping-specialisterna i Danmark. Vi har stor erfarenhet av väg-, bygg- och infrastrukturuppdrag för näringsliv, stat och kommuner.​​ Några av våra många Mobile Mapping-projekt är:

UPPMÄTNING AV DET DANSKA JÄRNVÄGSNÄTET

Mølbak Landinspektører A/S har vunnit ett ramavtal om laserskanning och lantmäteri för Banedanmarks Anlægsdivision. Uppdraget innebär digitalisering, automatisering och leverans av en komplett bild av Banedanmarks totala järnvägsnät med hjälp av Mobile Mapping. 

STATUSINVENTERING AV 220 MIL VÄG

Mølbak Landinspektører A/S har mätt upp, registrerat och analyserat cirka 220 mil väg i Schweiz för kantonen Bern. Resultatet var ett omfattande dataset med punktmoln, 360-gradersbilder, sammanställning av vägnätets inventarier och detaljerade terrängmodeller för analyser och underhåll av de uppmätta vägarna.​

ANLÄGGNING AV CYKELVÄG

För Kalundborg kommun i Danmark har Mølbak Landinspektører A/S mätt upp totalt 17 km väg inkl. sidovägar. Uppmätningen skulle utgöra underlag för skiss- och detaljprojektering i samband med anläggning av en ny cykelväg. Uppdraget innebar bl.a. digitalisering av väg, vägutrustning och räcken/byggnadsfasader av hela linjeföringen. 

UPPMÄTNING AV TUNNEL FÖR TRAFIKVERKET

Mølbak Landinspektører A/S har bidragit med expertis vid ett stort tunnelprojekt i Stockholm för Trafikverket. Målet var att dokumentera fri höjd i Södra Länken-tunneln och kontrollera det 15 år gamla byggets skick. Projektet omfattade Mobile Mapping av 17,5 km tunnlar, beräkning och utjämning av punktmoln samt digitalisering och beräkning av normalsektioner för fria rummet.​​

UPPMÄTNING AV MOTORVÄG I SVERIGE

Mølbak Landinspektører A/S har medverkat vid uppmätning av motorvägen mellan Södertälje och Jönköping för Trafikverket. Uppmätningen omfattade 179 km väg inklusive punktmoln, digitalisering/ särdragsdetektion av väg/vägutrustning (väglinjer och jerseybarriärer) och referenslinjer samt projektering och analys av normalsektioner för fria rummet.​

​UPPMÄTNING I AALBORG

I samband med anläggning av Aalborgs nya Plusbus-linje, en 14 km lång miljö- och användarvänlig bussförbindelse, har Mølbak Landinspektører A/S mätt upp projekterings-underlag med hjälp av Mobile Mapping. Projektet omfattade fixpunktsetablering och traditionellt lantmäteri, digitalisering/särdragsdetektion av CAD‐projekterings-underlag och etablering av 2 cm DTM.​