logo-mobil

Förverkliga dina idéer med Mobile Mapping​

​Vill du effektivisera ditt projekt med exakta data i en digital överblick? Låt då Mølbak Landinspektører A/S visa dig vägen med hjälp av Mobile Mapping – en teknik som ger dig uppmätning och lantmäteri på några få timmar. Vi tillhör Danmarks ledande experter inom Mobile Mapping.

GODA SKÄL ATT VÄLJA OSS OCH MOBILE MAPPING

  • ​Vi är de första och tillhör de bästa Mobile Mapping-specialisterna i Danmark.
  • Vi säkerställer en smidig och effektiv process med fokus på behovskartläggning, planering, datainsamling och databehandling.
  • ​Du får en detaljerad digital överblick i ett punktmoln och därmed ett databaserat beslutsunderlag.
  • Vi kan mäta sträckor, områden m.m. på väg, järnväg och vatten.
  • Tekniken är effektiv och utför ett års lantmäteri på några timmar.
  • ​Med tekniken sparar du tid, arbete och pengar vid uppmätning för projekteringsunderlag.​

SNABBT, ENKELT OCH EXAKT

Under de senaste åren har tekniken Mobile Mapping blivit ett viktigt redskap för insamling av data bl.a. i samband med uppmätning för projekteringsunderlag, statusinventering av vägar och inventering av vägar. Den nya tekniken har förändrat arbetet med uppmätning, visualisering, analys och dokumentation av omgivningar och numera är det snabbare, enklare och billigare att mäta upp exempelvis en vägsträcka, ett stadsområde eller en byggplats. Det som förr tog månader att mäta upp och registrera utförs nu på några timmar med Mobile Mapping. Mølbak Landinspektører A/S är specialister på Mobile Mapping som vi använder för att utföra väg-, bygg- och infrastrukturuppdrag för näringsliv, stat och kommuner.​​

Kort sagt genomförs Mobile Mapping med kvalitetskameror tillsammans med en laserskanner och avancerade mätverktyg som är monterade på bil, båt, tåg, fyrhjuling eller liknande. Laserskannern mäter en miljon punkter i sekunden oavsett om den befinner sig på öppen mark, vägar, järnvägar eller i hamn- och stadsområden och den mäter och registrerar allt i sin väg. På så vis kan exempelvis långa vägsträckor mätas betydligt effektivare och säkrare än tidigare då uppmätningen var beroende av trafiken och väder och vind, krävde mer personal och tog längre tid. 

SAMLA DIN DATAMÄNGD I ETT UNIKT PUNKTMOLN

Resultatet av uppmätningen är en stor datamängd samlad i en digital överblick som kallas ett punktmoln. I punktmolnet visas alla detaljer – med Mobile Mapping är precisionen nämligen bättre än någonsin. Den relativa noggrannheten i punktmolnet är 2–4 mm och den absoluta noggrannheten är 15–25 mm. Det betyder att när vi har utfört en uppmätning av en vägsträcka kan vi berätta för dig allt om lyktstolpar, elskåp, manhålsluckor, bänkar och annan vägutrustning. Vi kan till och med berätta hur många sprickor det finns i vägen och var de finns, vilket gör den här formen av uppmätning perfekt för bland annat inventering av vägar.

​VILL DU FÅ VETA MER OM MOBILE MAPPING OCH HUR VI KAN FÖRVERKLIGA DINA IDÉER? ​

Kontakta områdeschef Lone Søndergaard Hendriksen på tfn: +45 29 10 39 41 eller lsh@molbak.dk eller läs mer nedan: