logo-mobil

​Tekniken bakom Mobile Mapping

​Mobile Mapping är en teknik som kombinerar flera typer av sensorer i en flexibel och effektiv lösning som enkelt kan monteras på en bil, ett tåg, en båt eller liknande. Med Mobile Mapping kan vi således snabbt ge dig en noggrann datainsamling som kan användas för många ändamål.

Vi på Mølbak Landinspektører A/S har valt ett av de bästa och pålitligaste Mobile Mapping-systemen på marknaden. Systemet säkerställer noggrannhet och hög kvalitet samtidigt som det möjliggör effektiv integration med ytterligare sensorer vid behov. Vårt system kombinerar 360-graderskamera och sidokamera med laserskanner. Som underlag för positionering av kamerorna har det integrerats GPS/GNSS och IMU som ger stor precision. Dessutom har vi flerriktningskameror som kan användas vid fotografering av vägytor eller undersidan av broar eller tunnlar. Vårt systems flexibilitet gör det dessutom möjligt för oss att lägga till flerstrålig sonar, termosensor och markradar.

​Mølbak Landinspektører A/S' Mobile Mapping-system kan samla in data i upp till 110 km/t – därmed kan vi följa trafikflödet på både stadsgator och motorvägar.

​Här kan du läsa mer om standardutrustningen i vårt Mobile Mapping-system.

​KAMEROR​

Vårt system är försett med en 360 graders Eagle Eye-kamera på 24 MP. En Eagle Eye-kamera består av två kameror och tack vare en enda sömlinje ger det mindre dataförlust än en 360-graderskamera som består av flera kameror.

Förutom 360-graderskamera har Mølbak Landinspektører A/S' system fyra sidokameror med 12 MP vardera och två flerriktningskameror. Dessa kameror kan ställas in att fotografera intresseobjekt – t.ex. en vägyta, ett tunneltaks undersida, en tunnels insidor eller en bros undersida.

​​

LASERSKANNER

Laserskannern är en integrerad del av vårt system med vilken laserskanningsdata samlas in simultant med övriga data under körning. Laserskanningsdata utgör underlaget för ett punktmoln av den körda sträckan/området. Vår skanner har en hög relativ noggrannhet och minimalt ”brus” i insamlade data, vilket betyder att den interna noggrannheten i skanningen endast är 1 mm. Skannern monteras så att alla synliga objekt mäts och t.o.m. mycket små detaljer kommer med i datasetet. Dessutom kan vi rotera skannern för att minimera eventuella skuggområden. ​

HÖGT TEMPO – HÖG NOGGRANNHET

Eftersom vi med vårt Mobile Mapping-system kan följa med i det normala trafikflödet behöver vi inte spärra av vägen eller ha medarbetare ute på vägen. Samtidigt som det ökar säkerheten vid datainsamling kan data samlas in i högt tempo.

​Mobile Mapping-data kan användas för många ändamål. Fördelen med tekniken är att när man har samlat in data om sträckan har man ett komplett dataunderlag som ger en detaljerad digital överblick – ett s.k. punktmoln. Insamlade data kan användas för kartläggning av objekt – med hjälp av kamerornas bilder går det att lägga till information såsom hastighetskyltar och skicket på objekt som manhålsluckor och bänkar. Det är bara fantasin som sätter gränser för vilka data och uppgifter som hämtas fram ur dataunderlaget.

​Vid databearbetning går det även att använda punktmolnsdata som underlag för modelleringsuppgifter i t.ex. MicroStation eller Revit.​