logo-mobil

Præcise data i digitalt overblik

Resultatet af Mobile Mapping er en total opmåling af en vejstrækning, et byområde eller en byggeplads og digital version af det opmålte, som giver et detaljeret overblik over området hjemme på kontoret. Et digitalt overblik som giver mulighed for på skærmen at hente præcis de data og informationer, som et projekt kræver og mulighed for nemt og smidigt at dele data med kollegaer, kunder og andre interessenter. Opmåling med Mobile Mapping kan tilpasses de forskellige opgavers nøjagtighed, hvorved man ikke blot hurtigt og effektivt kan få det digitale dataoverblik men også data med en nøjagtighed på mere end 1-2 cm, der f.eks. kan danne præcist grundlag for situationsplaner og projektering.

ALT, DER KAN SES, KAN MÅLES

Når man indsamler data med Mobile Mapping, indsamler man punktskydata og billeder simultant, og man indsamler data for alt, der er synligt for systemet - og får dermed et 360 graders digitalt overblik. Denne totale dataindsamling medvirker, at alt, der kan ses, kan registreres, opmåles og synliggøres i en punktsky - også de data, der først senere viser sig at være relevante. Hvis en kommune f.eks. har bestilt et digitalt overblik over kloakdæksler men senere får brug for et overblik over samtlige vejskilte i det opmålte område, kan den data til enhver tid findes frem. Med andre ord: Når først opmålingen er fortaget, er alle data tilgængelige og kan hentes frem efter behov.​ 

ET UNIKT GRUNDLAG FOR KORTLÆGNING OG CAD-ARBEJDE

​​Modellering af punktskyen til CAD-grundlag foretages ved hjælp af automatiserede processer, hvorved der opnås en kortlægning af relevante punkter, linjer, flader og/eller objekter. Hvert enkelt målepunkt i punkskyen kan vises ud fra f.eks. intensitet (styrke af reflekteret signal), højdeforskel eller punkterne kan farvelægges ud fra de korresponderende billeder. Mulighederne med de respektive fremstillinger af punktskyen gør den videre fortolkning og udnyttelse af data større. Et af formålene kan f.eks. være, at man ønsker en klassificering af punktskyen. Klassificering af punktskyen kan foretages i forskellige niveauer alt efter, hvad man ønsker. Det kan være, at man udelukkende ønsker at behandle data på en vejstrækning. I det tilfælde kan man via klassificering ”slukke” for de data, der ikke relaterer sig til vejen og dermed kun få vist præcis de data, som er relevante. 

Data kan leveres i alle gængse CAD- og GIS-formater.


DATA TIL MANGE FORMÅL - KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSER

Data målt med Mobile Mapping kan bl.a. bruges til:

  • ​Situationsplaner
  • ​Visualiseringer
  • ​Kortlægning af by-, vej- og jernbane-inventar
  • ​Tilstandsregistrering/hovedeftersyn på veje
  • ​Terrænmodeller og højdekurver
  • ​Fritrumsprofiler
  • ​Tværprofiler
  • Online 3D-viewer med 360-graders billeder og ortofoto​​

ALLE DATA ANONYMISERES

Alle billeder optages som ulæselige filer og anonymiseres ved udpakning af billederne med en særlig anonymiseringssoftware. ​​Det betyder, at ansigter, nummerplader og alle personhenførbare oplysninger sløres., og data leveres således i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen og gældende lovgivning om informations-sikkerhed. 

Eksempel på punktsky farvelagt som intensitet

​Eksempel på klassificering af vejstrækning