logo-mobil

Velkommen til Mølbak Landinspektører A/S

på Virtuelle Kortdage 2020

Få ugers landmåling på få timer med Mølbak Landinspektører A/S

Vi er specialister i den nye laserscanningsteknik Mobile Mapping,

og vi benytter teknologien til at løse vej-, bygge- og infrastrukturopgaver for erhverv, stat og kommuner.​​

Mobile Mapping er blevet en revolution inden for landmåling og et af de vigtigste værktøjer til at kortlægge store mængder geospatiale data. Teknologien har ændret den traditionelle tilgang til, hvordan bl.a. veje måles, visualiseres, analyseres og katalogiseres bl.a., fordi den giver unikke muligheder for at indsamle, udnytte, præsentere og validere store datamængder på kort tid, som det aldrig ville være muligt at opnå med en manuel og traditionel opmåling. Fordelen ved Mobile Mapping er, at det kan anvendes til mange forskelligartede opgaver bl.a. projektering, ekspropriation, til at give overblik over byggepladser og kortlægning af vej- og jernbanetilstande. Teknologien har således et stort potentiale til at gøre bl.a. kommuners arbejde med vejadministration og sikring mod klimaforandringer langt mere kosteffektivt.

TEKNOLOGIEN BAG

Mobile Mapping involverer en laserscanner, positioneringsudstyr med PPS, GNSS og IMU med 3D gyro og accelerometer og bl.a. 360 grader optiske kamerasystemer. Udstyret er typisk er fastspændt på taget af en bil eller ATW. Den mobile laserscanner observerer og registrerer millioner af punkter i sekundet, der omdannes til en geometrisk model og visualisering af de miljøer, som bilen kører forbi. På den måde kan f.eks. lange vejstrækninger opmåles systematisk og dermed langt mere effektiv end tidligere. Det, som før tog måneder at opmåle og registrere manuelt, tager nu timer, når der laserscannes ved almindelig trafikhastighed og med millimeters nøjagtighed. Læg dertil at opmålingen foregår kørende, hvilket betyder, at man ikke er nødt forstyrre trafikken med afspærringer, og at medarbejdere ikke behøver opholde sig fysisk på vejen, hvilket indebærer risiko for ulykker.

Når man måler med Mobile Mapping, registrerer man så at sige ukritisk. Det betyder, at alt bliver opmålt - også den data, som man først senere hen opdager kan være relevant. Hvis en kommune f.eks. har brug for et overblik over samtlige vejskilte i de områder, som vi har registeret, kan vi til enhver tid finde den data frem. Derved undgår man på at bruge mandetimer på at skulle ud på endnu en opmålingsopgave.​

GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE OS OG MOBILE MAPPING

  • ​Vi er de første og blandt de bedste Mobile Mapping-specialister herhjemme.
  • ​Vi ved, at Mobile Mapping rummer et stort potentiale for kosteffektivitet.
  • ​Vi skaber et detaljeret og visuelt overblik, så I får et databaseret beslutningsgrundlag.
  • ​Vi har mangeårig erfaring med at finde præcis den løsning, der matcher den enkelte kundes opgave og behov.
  • ​Vi leverer høj faglighed, engagement og kvalitet - hver gang.

​VI HJÆLPER MANGE - VI KAN OGSÅ HJÆLPE JER

Mange har allerede opdaget gevinsten ved brug af Mobile Mapping, og vi mærker en stigende efterspørgsel fra både ind- og udland på teknologien. Senest har vi indgået en rammeaftale med Banedanmark om opmåling af det danske jernbanenet, udført et stort tunnelprojekt i Stockholm, registreret vejtilstanden på en 2.200 km lang strækning i Schweiz samt opmålt projekteringsgrundlag til 14 km trace for BRT PlusBus i Aalborg. Vi kan også hjælpe jer. Kontakt salgsdirektør Per Lykke Larsen på tel: ​+45 21 43 45 05 og hør hvordan.​​